Iniciatives Solidàries

“La solidaritat és fer una causa comuna i compartir, en acte de servei, la situació, els interessos, les aspiracions i la lluita de les necessitats de la nostra societat.

Etimològicament, la paraula solidaritat, té a veure amb allò que és sòlid, és a dir, amb la fermesa, la permanència.

La solidaritat no pot reduir-se a una campanya, a una oportunitat, a una moda o a una situació en el cas límit. És una actitud, més que un gest, és una manera de ser, de sentir i d’actuar, transcendint el comportament polític, econòmic, social, religiós i familiar”.