Projecte de Cooperació amb l'Orfenat Destitute Children Home de Nepal

1. Resum del Projecte
Col·laboració amb l’Orfenat Destitute Children Home, de Pokhara, Nepal.

Aquesta col·laboració està centrada en:
– Donacions econòmiques: per cobrir les despesses de les activitats extra escolars.
– Donacions de material escolar i de roba: per als nens i nenes del Centre.
– Organització d’activitats i tallers al mateix Centre Orfenat: amb objectius pedagògics i educatius.

2. Cronograma del Projecte
Aquesta col·laboració està dirigida pels propers 3 anys (2008, 2009 i 2010)

3. Dades Contrapart Local: DESTITUTE CHILDREN HOME (Destitute CH)
Amb el nom de Destitute Children Home (Destitute CH), es crea una associació a Nepal l’any 2004, que té per objectiu principal la de crear un centre orfenat on acollir nens i nenes desemparades. Aquesta associació, està fundada i dirigida per personal única i exclusivament nepalesa, en concret per 8 membres, dos dels quals, el president i la directora del centre, són orfes ells també. La junta directiva i cofundadora del Destitute CH van establir en els seus estatuts fundacionals, acceptar i acollir nens i nenes, sempre nepalesos, que es trobessin en situació d’aïllament familiar i/o social, ja fos per motius d’orfendat o d’abandonament

4. Beneficiaris
Actualment (novembre 2008) al Destitute CH hi viuen 19 nens i nenes, d’entre 6 i 16 anys, que són els beneficiaris directes del seu programa d’acolliment

5. Resultats i anàlisi del Projecte de Cooperació amb el Destitute CH
A dia d’avui, gener del 2011, valorem d’una manera molt positiva la nostra implicació amb el Demo CH, ja que hem acomplert amb els objectius proposats en un inici, tot i que a nivell econòmic ens hagués agradat poder oferir més recursos i per tant, més activitats extra escolars als nens i nenes del Centre Orfenat.

En relació al material escolar i la roba, hem pogut cobrir les demandes que ens ha fet la Junta Directiva del Demo CH, inclús hem cobert les despesses dels unifromes escolars dels nenes i nenes.

I finalment, les activitats i tallers que hem pogut oferir i realitzar al Centre han sigut vàries i molt positives, totes elles encarades a millorar l’autonomia emocional i psicològica del nen/a, les seves habilitats socials, i evidentment, l’expressió festiva d’activitats divertides. Aquestes activitats i tallers han sigut de joc i esport, de manualitats, de ioga, de música i de clown.