Què Fem

L’Associació de Treball Solidari COOPERAVIDA neix amb la intenció de treballar d’una manera equilibrada i equitativa pel desenvolupament de les persones humanes i el seu potencial natural i del medi.

El territori en el qual es desenvoluparà aquest treball solidari serà en l’àmbit internacional, i els seus projectes aniran directament dirigits a les persones que viuen en situacions precàries (de salut, educació, econòmiques, socials) i/o a associacions que treballen en projectes que intenten pal·liar aquestes situacions deficitàries.

COOPERAVIDA vol també realitzar i oferir activitats (de vídeo, fotografia, xerrades o d’altres) amb l’objectiu d’informar, sensibilitzar i compartir la realitat precària en la que viuen les persones destinatàries de la seva col·laboració i ajuda.

Ser solidari és compartir el que es té, no el que sobra.