Qui Som

Amb la denominació Associació de Treball Solidari COOPERAVIDA, es constitueix l’associació ONGD (Organització no Governamental de Desenvolupament), que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

COOPERAVIDA és una organització independent sense vincles polítics, religiosos, confessionals i no lucrativa, creada l’any 2007 amb l’objectiu d’intervenir en tot el món i registrada a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció 35339 i NIF V64723331.

La nostra voluntat és la d’actuar com a agent de canvi social, i per tant, contribuir a la transformació de la societat, així com lluitar contra la pobresa i contra les situacions que fomenten les desigualtats socials i econòmiques creixents entre els països desenvolupats i els països subdesenvolupats.